Tá sé ar cheann de na turais mhúsaeim is fearr ar a ndeachaigh mé riamh, ... Bhíos in ann spiorad an fhoirgnimh agus na ndaoine a bhí ina gcónaí ann a aireachtáilCuairteoir ar 14 Sráid Henrietta

Iarsmalann staire sóisialta de shaol Bhaile Átha Cliath is é 14 Sráid Henrietta, ina ndéantar scrúdú ar shaol aon fhoirgnimh amháin, ó thús Ré Sheoirse suas go dtí aimsir na dtionóntán. Déanaimid ceangal idir 300 bliain de stair an saoil uirbigh agus scéalta na ndaoine a chuir fúthu san áit seo.

I gcuairteanna dlúthghrúpaí beaga, cuirimid ina mbeo scéalta na ndaoine a bhí ina gcónaí sa teach, a raibh acmhainn éagsúla acu, chomh maith leis an saol teaghlaigh a bhí acu, agus an tionchar a raibh ag cúrsaí polaitíochta agus cúrsaí idirnáisiúnta orthu.

Trí éisteacht leis na cuairteoirí, le stairithe, le muintir na háite, agus trína bheith ag labhairt leo, agus ó eolas a bhailiú ó fhoinsí eile, leantar leis go dtagann an músaem ar scéalta nua, ag bailiú cuimhní agus ag cur le bailiúchán an mhúsaeim agus leis an eispéireas a chuirtear ar fáil don chuairteoir.

  • Roinn

Cuir Áit In Áirthe Anois

CUIR ÁIT IN ÁIRITHE ANOIS

Comhpháirtithe

Curtha ar siúl ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Faoi úinéireacht agus faoi chaomhnú ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath