Tá súil agam go ligfear dom, mar gheall ar an gcónaitheacht seo a bheith curtha ar fáil dom, an cheist seo a fhiosrú níos mó i mo chleachtas, is deis uathúil í chun léirmheas a fháil ar an tslí inar oibríonn Óstaí an Rí sa taobh istigh mar ionad foghlama ina ndéantar an dlí a chartlannú agus mar mar phobal ann féin atá ceangailte go dlúth le stair an dlí agus le cleachtas an dlí in ÉirinnJesse Jones - ealaíontóir agus an chéad duine ar ar bronnadh an Chónaitheacht Chruthaitheach

Cruthaímid comhpháirtíochtaí chun smaointe a thriail, cur chuige nua a thástáil agus cur le beocht chultúrtha na cathrach. Molaimid d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí smaoineamh níos mó agus dearcaí a leathnú, bunaithe ar dhaoine agus áiteanna na cathrach.

Tacaíonn an Cónaitheacht Chruthaitheach @ Óstaí an Rí le healaíontóir amháin chun a chuid oibre a fhorbairt thar thréimhse 6 mhí, chun téama na healaíne agus an dlí a fhiosrú. Cuireadh tús leis in 2019, agus cuirtear áit ar fáil leis do dhaoine inar féidir leo obair agus cónaí, chomh maith le líonra tacaíochta agus piarfhoghlama, agus maoiniú chun saothar ealaíne nua a fhorbairt agus a chruthú.

Cuireadh tús leis an gcéad Chónaitheacht Chruthaitheach ar an 1 Meán Fómhair agus is é an t-amharc-ealaíontóir Jesse Jones an chéad duine ar ar bronnadh é.

  • Roinn

Comhpháirtithe

Curtha i gcrích ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Cumann Onórach Óstaí an Rí