Chomh héagsúil sin ón chéad uair dom teacht ann. Bhí an turas thar cionn, d'fhoghlaim mé an oiread sin agus, i bhfaiteadh na súl, bhí mé in ann rudaí a fheiceáil nach mbeinnsean in ann iad a aireachtáil roimhe sinrannpháirtí de chuid an Chlub Cultúir

Is sraith de chainteanna treoraithe agus de thurais treoraithe é Club Cultúir lena dtugann isteach daoine agus lena spreagtar iad chun ceangail a chur i mbun eatarthu féin agus spásanna cultúrtha na cathrach.

Agus muid ag obair go dlúth lenár gcomhpháirtithe, déanaimid bealaí nua a chruthú do dhaoine chun teacht ar ghníomhaíochtaí cultúrtha níos éasca ar bhealach níos muinínigh chun a gcuid nósanna cultúrtha a fhorbairt agus a leathnú amach.

Bí linn le haghaidh réimse de chainteanna agus de thurais saor in aisce lenár dtreoirleabhair chairdiúla, agus tae, caife agus comhráite comhlántacha ina dhiaidh. Tá gach aon Club Cultúir SAOR IN AISCE, oscailte do chách, agus bíonn siad ar siúl thart ar dhá uair an chloig. Ní mór áirithint a dhéanamh.

  • Roinn

Comhpháirtithe

Curtha i gcrích ag Cuideachta Chultúir Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, Halla na Cathrach, Gailearaí Cathrach Bhaile Átha Cliath Hugh Lane), leabharlann Chester Beatty, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, An Chartlann Náisiúnta, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Clárlann na nGníomhas, an tAcadamh Ibeirneach Ríoga, Gailearaí Bharra an Teampaill + Stiúideo agus An tSaotharlann.