Mothaím i bhfad níos fearr ionam féin as a bheith chomh gnóthach sin ag dul ó imeacht cultúrtha go himeacht cultúrtharannpháirtí de chuid an Chlub Cultúir

Is sraith de chainteanna treoraithe agus de thurais treoraithe é Club Cultúir lena dtugann isteach daoine agus lena spreagtar iad chun ceangail a chur i mbun eatarthu féin agus spásanna cultúrtha na cathrach.

Agus muid ag obair go dlúth lenár gcomhpháirtithe, déanaimid bealaí nua a chruthú do dhaoine chun teacht ar ghníomhaíochtaí cultúrtha níos éasca ar bhealach níos muinínigh chun a gcuid nósanna cultúrtha a fhorbairt agus a leathnú amach.

Bí linn le haghaidh réimse de chainteanna agus de thurais saor in aisce lenár dtreoirleabhair chairdiúla, agus tae, caife agus comhráite comhlántacha ina dhiaidh. Tá gach aon Club Cultúir SAOR IN AISCE, oscailte do chách, agus bíonn siad ar siúl thart ar dhá uair an chloig. Ní mór áirithint a dhéanamh.

  • Roinn

Comhpháirtithe

Déanta ag Cuideachta Chultúir Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath, Gailearaí ‘The Lab’, Halla na Cathrach, Gailearaí Cathrach Bhaile Átha Cliath The Hugh Lane) Chester Beatty, IMMA, Cartlanna Náisiúnta, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúntana hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Clárlann na nGníomhas, RHA, Stiúideo + Gailearaí Temple Bar agus Amharclann na Mainistreach.