Is mian linn a chur in iúl do dhaoine cad iad na spásanna cultúrtha, na hionaid cultúrtha agus na gníomhairí cultúrtha atá ina gcomharsanacht féin

Tá foirgnimh, eagraíochtaí agus líonraí cultúrtha na cathrach á ndéanamh níos infheicthe agus níos éasca le haimsiú againn le daoine a chur ar an eolas faoi cén spásanna, ionaid agus daoine cultúrtha atá ina gcomharsanacht.

Léarscáil ar líne atá i gceist le Culture Near You a thugann chun solais an áit a bhfuil an cultúr ar siúl agus na daoine a bhfuil sé á chur ar bun acu, chomh maith le scéalta áitiúla agus leideanna a insint duit chun go mbíonn níos mó eolais agat faoi chomharsanachtaí na cathrach.

San áireamh san eolas cultúrtha faoin gcathair ar an léarscáil, tá: na healaíona agus oidhreacht, páirceanna agus an dúlra, spórt agus aclaíocht, bia, caitheamh aimsire, páirtíocht an phobail agus oideachas, anuas ar ealaíontóirí agus déantóirí a chónaíonn i mBaile Átha Cliath.

  • Roinn

Take the next step

TABHAIR CUAIRT AIR ANOIS

Comhpháirtithe

Curtha i gcrích ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun Tosaíocht 2(4) agus Tosaíocht 3(1) de Straitéis Chultúrtha Chathair Bhaile Átha Cliath (2016-2021) a chur i bhfeidhm.