Bhí mé go hiomlán spreagtha tríd a bheith ag obair i gcomhar le chéile leis na daoine seo, agus tá cáilíocht álainn ar leith ag gach aon duine acuEmma O’Kane, ealaíontóir Laochra Áitiúla

Leis an tionscadal Laochra Áitiúla, d’úsáideadh an ealaín chun béim a chur ar laochra áitiúla agus pobail Bhaile Átha Cliath. In 2018, rinneamar raon d’ealaíontóirí, lena n-áirítear damhsóirí, ceoltóirí, filí, beochantóirí agus grianghrafadóirí, a choimisiúnú chun “portráidí” a dhéanamh de dhaoine de chuid mhuintir Bhaile Átha Cliath atá suimiúil ar bhealach ar leith, chun an tionchar a bhí acu ina bpobal áitiúil, agus ar an méid a chuir siad leis na pobail sin, a cheiliúradh.

  • Roinn

Comhpháirtithe

Curtha i gcrích ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath