Ba mhaith linn fáil amach faoi na leabhair atá tábhachtach duit.

Is láithreán gréasáin agus clár é Ár gCathair Ár Leabhair ina roinntear moltaí maidir le leabhair a chothaíonn daoine i mBaile Átha Cliath. Bailímid faisnéis ó dhaoine faoi cad iad na leabhair a mheasann siad a bheith go maith le léamh, agus cuirimid grúpaí de léitheoirí i gceangail leis na leabhair a mhúnlaigh saol na ndaoine atá ina gcónaí anseo.

Ba mhaith linn fáil amach faoi na leabhair atá tábhachtach duit. Téigh chuig OurCityOurBooks.ie chun sinn a chur ar an eolas faoi cad iad na leabhair atá go maith le léamh agus chun páirt a ghlacadh ann.

  • Roinn

Get Involved

TAKE PART

Comhpháirtithe

Curtha i gcrích ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Baile Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO