Leis an Tionscadal seo ... cuirtear deis iontach ar fáil chun naisc a fhorbairt idir na hInstitiúidí Náisiúnta agus an pobal áitiúil ar féidir iad a fhorbairt níos mócomhpháirtí cultúrtha de chuid an Comh-Mhuintearas Náisiúnta

Clár atá ar siúl ó cheann ceann na bliana is é an Comh-Mhuintearas Náisiúnta lena gcuirtear bealaí ar fáil do dhaoine teacht ar an gcultúr agus dul i mbun gníomhartha leis ina gceantar féin i gcuideachta a chéile le daoine a bhfuil aithne acu orthu. Tá na héispearais, na scrúdaithe agus na nascanna nua seo a bhaineann leis an gclár mar bhunchloch do dhaoine den phobal chun an chruthaitheacht a shní isteach ina saoil laethúil.

  • Roinn

Take part in The National Neighbourhood

How do I take part?

Comhpháirtithe

Curtha i gcrích ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, oifigí ceantar áitiúla, Gailearaí Cathrach Bhaile Átha Cliath Hugh Lane) agus Institiúidí Náisiúnta Cultúrtha (Amharclann na Mainistreach, Leabharlann Chester Beatty, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, An Ceoláras Náisiúnta, An Chartlann Náisiúnta, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann).