... Braithim go bhfuil mé díreach mar an gcéanna le gach aon duine eile mar gheall air. Is duine sinn uile de chuid an chine daonna, ach is minic a dhéanaimid dearmad de sin.rannpháirtí, An Comh-Mhuintearas Náisiúnta

Clár atá ar siúl ó cheann ceann na bliana is é an Comh-Mhuintearas Náisiúnta lena gcuirtear bealaí ar fáil do dhaoine teacht ar an gcultúr agus dul i mbun gníomhartha leis ina gceantar féin i gcuideachta a chéile le daoine a bhfuil aithne acu orthu. Tá na héispearais, na scrúdaithe agus na nascanna nua seo a bhaineann leis an gclár mar bhunchloch do dhaoine den phobal chun an chruthaitheacht a shní isteach ina saoil laethúil.

  • Roinn

Read more about previous projects

Aisling Byrne Colm Keegan Helen Barry Muirne Bloomer

Comhpháirtithe

Curtha i gcrích ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, oifigí ceantar áitiúla, Gailearaí Cathrach Bhaile Átha Cliath Hugh Lane) agus Institiúidí Náisiúnta Cultúrtha (Amharclann na Mainistreach, Leabharlann Chester Beatty, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, An Ceoláras Náisiúnta, An Chartlann Náisiúnta, Gailearaí Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann).