Déanaimid daoine agus pobail i gceangail lena chéile tríd an gcultúr agus an comhrá.

Léiríodh go bhfuil tionchar dearfach ag eispéiris chultúrtha agus rannpháirtíocht ar an tsláinte agus ar an fholláine, ar chaidrimh shóisialta, ar an muintearas, ar an gcomhtháthú pobail agus ar an mórtas áite.

Braitheann daoine níos sábháilte agus níos láidre nuair a bhraitheann siad go bhfuil siad nasctha le chéile sa phobal, agus go bhfuil siad níos sláintiúla.

Is mian linn éisteacht le cad iad na rudaí atá tábhachtach do mhuintir Bhaile Átha Cliath, chun iad a fhiosrú agus a fháil amach cad iad. Trí Cupán Tae & Comhrá agus na cláir eile atá bunaithe ar an gcomhrá, dála Do Chuid Cuimhní ó na Tionóntán agus Ár gCathair Ár Leabhair, is féidir teacht ar ghrúpaí comhrá i rith na bliana iomláine i gcomhar le grúpaí daoine i ngach cearn den chathair chun plé a dhéanamh ar a gcuid smaointe faoin gcathair agus faoinár gcultúr.

Tá na comhráite seo mar bhonn ar a bhfuil ár gcuid oibre bunaithe.

Cuireann an próiseas comhairliúcháin leanúnach seo le forbairt ár gcláir agus ár dtionscadal cultúrtha, treoraíonn sé ár gcuid oibre agus cinntíonn sé go bhfanann muintir Bhaile Átha Cliath i gcroílár gach rud a dhéanaimid.

Ár misean

Daoine a nascadh trí chultúr agus comhrá chun samhlaíocht agus taithí a éispéiris a spreagadh.

Ár bhfís

Áit ina nascann an cultúr gach rud agus gach duine.