Stair

Cuirtear tús le scéal Chuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cúpla bliain ó shin in 2015, nuair a bhí Baile Átha Cliath ag ullmhú le tairiscint a dhéanamh le bheith roghnaithe mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Cé nár éirigh leis an tairiscint sin, cuireadh tús le tionscnamh cruthaitheach mar gheall ar an obair a bhí déanta chun é a fhorbairt.

Bhí daoine sa chathair ag teacht le chéile agus ag caint. Phléigh siad cúrsaí an tsaoil agus smaointe a bhí acu agus iad ag ól cupáin tae. Chuir siad pleananna le chéile - agus ansin tionscadail - agus de réir a chéile thángamar ar bhealach nua chun obair a dhéanamh i gcomhar le chéile.

Is as an obair sin a d'fhás Culture Connects, tionscnamh de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus in 2016 thosaigh sé ag triail cuid de na smaointe agus na luachanna a forbraíodh le linn an phróisis tairisceana. Dhírigh obair Culture Connects Bhaile Átha Cliath ar chláir chultúrtha a fhorbairt atá bunaithe ar luachanna na rannpháirtíochta, na comhpháirtíochta, na hábharthachta, na forbartha acmhainneachta agus na cáilíochta.

Ag croílár na hoibre uile seo, bhí misean chun teagmháil a dhéanamh le daoine agus le pobail ar fud na cathrach tríd an gcomhrá agus an cultúr. In 2016, rinne Culture Connects Bhaile Átha Cliath roinnt clár a thrialú, lena n-áirítear An Comh-Mhuintearas Náisiúnta, Comhaltacht Tiomsaithe Airgid Bhaile Átha Cliath, Saotharlann AE, Iniúchadh & Léarscáil Cultúrtha.

Leanann cuid de na cláir seo ar aghaidh inniu agus tá cuid acu tar éis teacht ar aghaidh, ach tá tionchar fágtha acu uile ar an obair a dhéantar i gCuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Cuireann Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an obair a rinne Culture Connects Bhaile Átha Cliath (2016-2018) ar aon dul le straitéis chultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (2016-2021).

Tá ár dtuairim go mbraitheann daoine níos sábháilte agus níos láidre nuair a bhraitheann siad go bhfuil siad nasctha le chéile sa phobal, agus go bhfuil siad níos sláintiúla, le brath inár gcuid clár agus tionscadal.