Is féidir torthaí iontach a bhaint amach nuair a tharlaíonn fíor-chomhoibriú idir an t-ealaíontóir, na páistí agus an fhoireannealaíontóir de chuid Chruinniú na nÓg

Inar bhain breis agus 72 ealaíontóir aonair páirt, inar cuireadh béim ar theacht a thabhairt do dhaoine óga ar cúrsaí cruthaíochta ina gceantar féin, i measc an phobail, agus i gcuideachta a gcairde agus a muintir féin.

Táthar tar éis an lá seo de chruthaitheacht do leanaí a fhorbairt thar ceann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, agus is imeacht bliantúil é anois, a chuirtear ar siúl ar fud na cathrach bunaithe ar an tsamhail atá againn.

  • Roinn

Faigh Amach Níos Mó Faoi

FAIGH AMACH NÍOS MÓ FAOI

Comhpháirtithe

Is tionscnamh de chuid Éire Ildánach é Cruinniú na nÓg, lá cruthaitheachta do leanaí agus do dhaoine óga.