Bhí Comhaltacht Tiomsaithe Airgid, Baile Átha Cliath ina chuid lárnach den chuideachta a thabhairt ar leibhéal eile, ó thaobh urraíocht a ardú agus an méid a dhéanaimid a chur in iúl dár bpáirtithe leasmharaJim Culleton, Stiúrthóir Ealaíne, Fishamble: The New Play Company

Trí thacaíocht, oiliúint, meantóireacht agus acmhainní daonna a sholáthar i gcásanna áirithe, chuireamar scileanna ar fáil d’eagraíochtaí cultúrtha agus pobail chun cumas a thógáil ina n-eagraíocht féin agus chun an fhoghlaim a roinnt le daoine eile ina dhiaidh.

Clár forbartha dhá bhliain ab ea Comhaltacht Tiomsaithe Airgid Bhaile Átha Cliath maidir leis an oiliúint agus an meantóireacht, lenar cuireadh fás faoi scileanna agus muinín eagraíochtaí chun pleananna fadtéarmacha tiomsaithe airgid agus margaíochta a chur i bhfeidhm. I gcásanna áirithe rinne an clár páirtmhaoiniú ar chomhalta mar fhostaí tiomsaithe airgid lánaimseartha.

  • Roinn

In 2018, sheol an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Business to Arts tionscnamh náisiúnta, Comhlachas Tiomsaithe Airgid na hÉireann, a raibh Comhaltacht Tiomsaithe Airgid Bhaile Átha Cliath mar bhonn leis.

Ag seo na chéad chomhaltaí de chuid Chomhaltacht Tiomsaithe Airgid Baile Átha Cliath (2017-2019): Anna McCarthy (Bainisteoir Forbartha, Helium Arts); Muriel Foxton (Feidhmeannach Margaíochta & Tiomsaithe Airgid, Gailearaí Bharra an Teampaill + Stiúideonna); Chandrika Narayanan-Mohan (Feidhmeannach Margaíochta & Tiomsaithe Airgid, Fishamble: The New Play Company); agus Fiona Garvan (Feidhmeannach Forbartha, Féile Amharclainne Bhaile Átha Cliath).

Comhpháirtithe

Arna fhorbairt ag Cuideachta Chultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus an Tionscadal Tógála Cumais Tiomsaithe Airgid New Stream arna oibriú ag Business to Arts